Шрифт як об’єкт права інтелектуальної власності

13 Мая 2020 Интеллектуальная собственность

Чи звертали ви увагу, що для написання якогось документу, статті чи доповіді ми несвідомо обраємо який один конкретний, так би мовити, улюблений шрифт? При цьому кожен для себе обирає зручний або улюблений для нього шрифт, враховуючи якісь певні суб’єктивні характеристики шрифту – видовжені літери або елегантні насічки на літерах тощо.

Отже, шрифти є різноманітними, це означає, що в процесі їх створення застосовують інтелектуальну працю, отож чи можна стверджувати, що шрифт є результатом творчої ( інтелектуальної) діяльності людини на кшталт картини або скульптури?

Звернути увагу на це питання мене спонукав цікавий випадок з власної практики, а саме :

Image alt та Image alt

Мій клієнт є власником торгівельної маркиImage alt, яка на його переконання, виконана оригінальним шрифтом (малюнок), оскільки логотип був розроблений дизайнером. Власник цієї торговельної марки був впевнений, що зображення його логотипу є оригінальним, й це дійсно так, як би не одне але - шрифт.

Слід зазначити, що торгівельна марка Image alt отримала правову охорону в Україні та добросовісно використовується власником відносно зареєстрованих товарів. Нещодавно у мого клієнта з’явилась нагода взяти учать у міжнародній агропромисловій виставці в Берліні. А саме – на стенді учасників виставки було наведено обидва позначення майже поруч. Цілком впевнено можна стверджувати, що позначення Image alt та Image alt не є схожими між собою як семантично так й фонетично, крім того, товари відносно яких позначення зареєстровані- теж не однорідні. Однак графічне виконання обох позначень було подібним – використано схожий шрифт.

Логічно, що підстав для пред’явлення претензій у власника Знака Image alt стосовно правомірності використанням позначення не було. Таким чином ситуація щодо можливого неправомірного використання знаку була вичерпана, проте, на мою думку, питання щодо правомірності використання шрифту обома особами є відкритим.

Отже щоб дослідити цей випадок пропоную більш детально розглянути способи правової охорони шрифтів як в Україні так і в деяких зарубіжних країнах – Німеччина та США.

Німеччина master

Згідно німецького Закону «Про правовий захист дизайну» (Gezetz über den rechtlichen Schutz von Desing) від 24 лютого 2014 року, дизайн це – двомірна або тримірна форма існування цілісного виробу або його частин, яка в тому числі характеризується наступними ознаками – лінії, контури, кольори, структура поверхні або матеріал самого виробу або елементів його оздоблення.

В свою чергу, відповідно до цього ж закону виріб – це будь-який предмет, що створений промисловим або ремісничим способом, включаючи упаковку, зовнішнє оформлення, графічні символи, а також друковані знаки, а також деталі з яких складаються комплексні вироби, комп’ютерна програма не є виробом.

Отже згаданий вище німецький Закон все ж таки передбачає надання правової охорони такому об’єкту промислової власності як шрифт (або друковані знаки).

Приклади:

1) Власник патенту на дизайн Роберт Бош ГмбХ

Згідно німецького Закону «Про правовий захист дизайну» (Gezetz über den rechtlichen Schutz von Desing) від 24 лютого 2014 року, дизайн це – двомірна або тримірна форма існування цілісного виробу або його частин, яка в тому числі характеризується наступними ознаками – лінії, контури, кольори, структура поверхні або матеріал самого виробу або елементів його оздоблення. В свою чергу, відповідно до цього ж закону виріб – це будь-який предмет, що створений промисловим або ремісничим способом, включаючи упаковку, зовнішнє оформлення, графічні символи, а також друковані знаки, а також деталі з яких складаються комплексні вироби, комп’ютерна програма не є виробом. Отже згаданий вище німецький Закон все ж таки передбачає надання правової охорони такому об’єкту промислової власності як шрифт (або друковані знаки).

Приклади:

1)Власник патенту на дизайн Роберт Бош ГмбХ master

Image alt

2) Власник патенту корпорація «МАРС»

Image alt

Image alt

3) Власник патенту Adobe Inc., San Jose CA., US, строк патенту закінчився 25.01.2019 року.

Image alt

Варто зазначити, що в Німеччині шрифт може бути також об’єктом авторського права.

Однак, шрифти можуть бути об’єктом охорони за законом Німеччини «Про охорону авторських та суміжних прав» (Urheberrechtsgesetz) з останніми змінами від 28 листопада 2018 року лише у випадку визнання такого шрифту твором образотворчого мистецтва. Але, судова практика свідчить про те, що суди здебільшого відмовляються розглядати шрифти в якості об’єкта авторського права.

Проте, якщо вам випаде нагода оформлювати права на шрифт, чи в якості патенту на дизайн, чи авторським свідоцтвом, майте на увазі, що строк охорони патенту на дизайн в Німеччині становить 25 років з моменту подання заявки. По закінченні цього терміну дизайн стає надбанням суспільства.

Натомість, строк охорони авторських прав складає весь строк життя автора та 70 років після його смерті.

Однак слід пам’ятати, що авторське право захищає від копіювання (відтворення), в той час як охорона, яка надається патентом на дизайн є більш широкою й дозволяє запобігати використанню шрифтів, що відрізняються від зареєстрованого в несуттєвих деталях.

Зокрема, за змістом п. 2 параграфу 2 Закону «Про охорону прав на дизайн» (Gezetz über den rechtlichen Schutz von Desing) дизайн вважається ідентичним, якщо його ознаки відрізняються в несуттєвих деталях.

Сполучені штати

Далі пропоную розглянути законодавство Сполучених Штатів Америки, зокрема відповідно до положень Акту про авторське право 1976 року (The Copyright Act of 1976) передбачена охорона прав на «двовимірні твори образотворчого мистецтва, графічного та вжиткового мистецтва», але в п. 101 наведено наступні обмеження: «такі твори можуть бути творами вжиткового мистецтва, але лише в тій мірі, в якій це стосується форми, але не механічних чи практичних властивостей. Виріб може вважатися твором *образотворчого мистецтва, графічного та ужиткового мистецтва тільки в тому випадку й лише в тій мірі, в яких таких виріб містить зображувальні, графічні та скульптурні деталі, котрі в свою чергу можна охарактеризувати окремо від його практичного призначення та які можуть існувати незалежно від таких аспектів.»

Слід зазначити, що комітет Конгресу США (United States Congress) дотримується позиції, що шрифтовій дизайн як такий не може бути об’єктом охорони авторського права.

Тут слід зазначити, що в США та в інших країнах світу шрифт розглядають у двох аспектах: як шрифт («tapeface») тобто мається на увазі дизайн літер, символів та («font») - шрифтовий файл, тобто комп’ютерна програма.

Але слід врахувати, що реєстрація авторських прав на комп’ютерну програму («font») не забезпечує автоматичний захист шрифту, який вона обслуговує. Тобто, якщо ви створили комп’ютерну програму, але шрифт «запозичили» є імовірність отримання обґрунтованої претензії щодо правомірності використання цього шрифту.

Для того щоб уникнути порушення майнових авторських прав власника шрифтового файлу (комп’ютерної програми) особи, які використовують присутні в цих програмах шрифти при розробці власних графічних творів, переносять (конвертують) їх в графічні редактори. Таким чином не відбується використання шрифтової комп’ютерної програми. Оскільки при створенні наприклад логотипу, з таким шрифтом фактично використовується не шрифтова комп’ютерна програма «font» , а інша програма – графічний редактор.

В такому уразі постає питання, якщо шрифт «tapeface» є результатом творчої діяльності людини як захистити таку творчість, відповідь - аналогічно як в Німеччині, патентом на промисловий дизайн.

Стаття 171 Акту про патенти (Patent Act) передбачає можливість видачі патенту на промисловий зразок стосовно «будь-якого нового, оригінального дизайну промислового виробу» отож металеві шрифтові матриці й целулоїдні матриці для фотонабуру є промисловими зразками. Цікаво - перший патент на шрифт у вигляді набору металевих літер було видано ще 1843 році.

Патент Adobe Systems Incorporated (San Jose, CA US)

Image alt Image alt

Image alt Image alt

Власник Microsoft Corporation (Redmond, WA US)

Image alt

Власник патенту : Apple Inc. (Cupertino, CA US)

Image alt

Таки чином при виході на ринок Сполучених Штатів Америки враховуйте, не лише можливість отримання претензій від третіх особі стосовно Вашого бренду в розумінні Закону про торгівельні марки, а й з урахуванням положень закону про промисловий дизайн, звісно якщо бренд має словесний елемент.

Україна

Чинний Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» прямо не передбачає шрифт в якості об’єкту охорони. Про те, Україна є членом Локарнської угоди про заснування міжнародної класифікації промислових зразків від 08.10.1968 року. В свою чергу міжнародна класифікація промислових зразків має індекс 18-03 під назвою «шрифти та друкарські знаки». Це дозволяє безперешкодно подавати заявки та отримувати патенти, які охороняють шрифти в якості промислових зразків. Більше того, 01.09.2017 набула чинності «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» й стаття 212 цієї Угоди визначає, що «промисловий зразок» це зовнішній вигляд усього продукту або його частини, який обумовлений особливостями, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалу продукту та/або його оздоблення.

При цьому під продуктом розуміється «предмет, виготовлений промисловим або ручним способом, у тому числі й елементи, які призначені для збирання у складений продукт, упаковка, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографічні елементи, крім комп’ютерних програм».

Тобто аналогічно до відповідного Закону Німеччини ця стаття безпосередньо включила типографські шрифти до переліку об’єктів, що можуть визнаватися промисловими зразками.

Водночас за змістом ст.218 Угоди промисловий зразок може охоронятися згідно законодавства з авторського права з дати його створення та фіксації у будь-якій формі. Тобто не виключено отримання шрифтом одночасної правової охорони як у вигляді промислового зразка так і в якості об’єкту авторського права.

В свою чергу , положення Закону України «Про охорону авторського права та суміжних прав» не містять жодних обмежень стосовно охорони шрифтів як різновиду творів образотворчого мистецтва.

Таким чином, враховуючи неоднорідний підхід щодо охорони такого об’єкту інтелектуальної власності як шрифт, особи які створюють шрифти (дизайнери, художники) повинні визначити, як саме оптимально та ефективно захистити свою інтелектуальну власність: інструментами авторського права, що захищає від копіювання чи запатентувати в якості промислового зразка, який надає більший обсяг охорони, проте, в свою чергу, вимагає новизни та оригінальності від об’єкту. Особам, які замовляють ,згідно договорів створення дизайну, торгівельної марки або логотипу також варто передбачити положення, що виключають порушення третіх осіб під час використання такої торгівельної марки або логотипу, зокрема якщо присутній словесний елемент.

Обрати і сприяти найбільш ефективному й оптимальному способу захисту Вашої інтелектуальної власності та унеможливити в подальшому виникнення спорів та претензій щодо розпорядження допоможуть фахівці нашої юридичної фірми.

Перелік використаної літератури:

  1. «Шрифты в законе: о тонкостях авторского права на буквы» Алексей Козырев, публикация от 23 мая 2018 года
  2. «БУКВА ЗАКОНА. ШРИФТ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 7 августа 2018 года
  3. Эмили Эванс (Evans E. N. Fonts, Typefaces, and IP Protection: Getting to Just Right);
  4. Жаклин Липтон (Lipton J. D. To © or not to ©? Copyright and Innovation in the Digital Typeface Industry);

Laudis

www.laudis.ua
info@laudis.ua

+38 067 220 74 61

Будемо раді співпраці!

Мы готовы решить Ваши юридические вопросы в сфере IT-бизнеса, потому что мы специализируемся на этом. Юридическая фирма “Laudis”

Будем рады сотрудничеству!

Расшарить

Вам есть чем дополнить/уточнить?

gitHUB Редактируйте материал на github

i История изменений


Автор

Татьяна Жила

Юрист по интеллектуальной собственности

Есть о чем написать?! Станьте автором!

Добавить материал

Похожие статьи

Комментарии