Експорт послуг платником ПДВ

09 Марта 2017 Работа с иностранными компаниями

Розглянемо випадок експорту послуг українською компанією нерезиденту, зокрема, інформаційно-консультаційних послуг, коли резидент є платником ПДВ. Експорт же таких послуг звільнений від ПДВ на підставі положень Податкового Кодексу, про що йдеться нижче.

Дуже часто у бухгалтерів виникає питання в правильності складання податкової накладної на експортні операції, коли операція звільнена від оподаткування ПДВ. У випадку, що розглядається експорт інформаційно-консультаційних послуг звільнений від ПДВ згідно зі ст. 186.3 ПКУ. Стаття визначає, що такі послуги будуть вважатись наданими не на території України (а відповідно не є об’єктом оподаткування ПДВ), тому що місцем постачання таких послуг вважається місце реєстрації або (у разі відсутності такого місця) місце постійного чи переважного проживання замовника – в нашому випадку нерезидента. Слід наголосити, що немає значення при цьому де саме фактично надаються послуги, – зазвичай це Україна.

До таких звільнених від ПДВ при наданні нерезиденту послуг згідно зі ст. 186.3 ПКУ відносяться:

а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами. б) рекламні послуги; в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем; г) надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця; ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів; д) телекомунікаційні послуги, е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення; є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті; ж) надання транспортно-експедиторських послуг.

На практиці виникають питання чи потрібно складати податкову накладну, якщо виконавець послуг є платником ПДВ. Якщо так, то яким чином її заповнити, а також яким чином заповнити податкову декларацію.

Спробую вам в цьому допомогти.

Податкова накладна

Перейдемо до складання податкової накладної на умовний продаж:

У верхній лівій частині податкової накладної в графі “Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)” проставляється “X” та зазначається тип причини (п.8 Порядку №1307). В нашому випадку “09 - Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткуванням податком на додану вартість”.

Дату та номер ПН проставляється згідно Порядку заповнення податкової накладної. У графі «Отримувач (покупець)» податкової накладної зазначається найменування юридичної особи- нерезидента.

В рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «400000000000».

Коли застосовується умовний ІПН «400000000000». Нарахування податкових зобов’язань згідно з пунктами 198.5 та 199.1 ПК («умовний» продаж) за товарами (послугами), необоротними активами, які призначаються для їх використання або починають використовуватися: в операціях, що не є об’єктом оподаткування; в операціях, звільнених від оподаткування; в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу, у т. ч. передання для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів; в операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ.

Таблична частина податкової накладної складається з двох розділів: А і Б.

Розпочнемо з розділу Б, так як з нього потрібно розпочинати заповнювати податкову накладну.

Розділ Б податкової накладної містить інформацію про послуги, що постачаються і складається з 10 граф.

Графа 1 “№ з/п” заповнюється номером по порядку.

У графі 2 “Номенклатура товарів/ послуг продавця” проставляється повний перелік послуг українською мовою (допускається використання іноземної мови в разі неможливості перекладу з іноземної мови їх найменування або торгової марки).

Графа 3 “Код товару згідно з УКТ ЗЕД” не заповнюється. Але нагадаю, що з 16 березня буде введена в дію нова форма податкової накладної (наказ міністерства фінансів №276 від 23.02.17р.), в якій передбачена графа 3.3 для запису коду послуги згідно державного класифікатору продукції та послуг)

Графи 4 і 5 заповнюють з урахування державних стандартів, тобто зазначається одиниця виміру послуги з урахуванням скорочень і кодування з КСПОВО (Класифікатор системи позначень одиниць виміру та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Держстандарту України від 09.01.97 р. № 8).

До графи 4 заносять “умовне (українське) позначення” відповідної одиниці виміру з КСПОВО, а у графу 5 - код згідно з КСПОВО, що відповідає такій одиниці виміру.

Зверніть увагу! Якщо у графі 4, наприклад, дотримуючись первинних документів, заповнено «послуга» (одиниця виміру, відсутня в КСПОВО), то графу 5 залишаємо незаповненою.

У графі 6 “Кількість (об’єм, обсяг)” зазначається кількість послуг перерахованих у графі 2. Важливо! Значення графи 6 може бути як цілим так і дробовим. Наприклад, якщо авансова оплата надходить за часткову надану послугу, то відповідно у графі 6 відображається дробове значення, що відповідає коефіцієнту оплати.

У графі 7 “Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість” зазначають ціну постачання одиниці послуги без урахування ПДВ. Графу 7 заповнюють у гривнях з копійками (тобто з двома знаками після коми), якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Графа 8 “Код ставки”. У цій графі проставляють код ставки ПДВ.

Усього 5 кодів, відповідно: 20 - здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою. 7 - здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків. 901 - здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної територій України, що підлягають оподаткування за нульовою ставкою. 902 – здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування 903 – здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування.

В нашому випадку вибираємо 903 – здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування.

Зверніть увагу! Якщо в одній ПН є операції, що обкладаються за різними ставками (20 %, 7 %, 0 %), то їх у розділі Б табличної частини показують відокремлено - окремими рядками. І відповідно за кожною з них у графі 8 проставляють свій код ставки ПДВ.

Графу 9 “Код пільги” не заповнюємо, так як у нас не пільгова операція.

Хочу зауважити, що на пільгові та оподатковувані операції складають окремі ПН (п. 17 Порядку № 1307). В одній ПН такі операції об’єднувати не можна.

В графу 10 “Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість” вносять обсяг постачання (базу оподаткування) без урахування ПДВ.

У нижній частині ПН наводять ініціали та прізвище особи, яка склала ПН (разом з її податковим номером). Нагадаємо: податківці неодноразово роз’яснювали, що підпис, яким скріплюється ПН і ЕЦП, який накладається при реєстрації ПН в ЄРПН, повинні належати одній і тій самій особі, якій делеговано право підпису ПН (лист ДФСУ № 5292/7/99-99-19-03-02-17 від 17.02.2015 р.).

Розділ А податкової накладної містить 10 підсумкових рядків, до яких вносять узагальнюючі дані за операціями, на які складають таку податкову накладну.

У нашому випадку заповнюємо тільки IX рядок “Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)”. Розраховується як добуток показників граф 6 і граф 7.

Декларація ПДВ

Сума наших звільнених від оподаткування послуг потрапляє до строки 5 декларації. Крім того потрібно буде заповнити таблицю 1 додатку
6 до декларації, в розрізі кожної звільненої від обкладання операції з відображенням статті ПКУ, та суми операції. Також варто нагадати що платники, які протягом року здійснювали як оподатковані так і не оподатковані ПДВ операції повинні проводити річний перерахунок ПДВ, заповнюючи дод. 7 до декларації.

Автор: Микола Антонов Фінансовий спеціаліст, бухгалтер ЮК “Лаудіс”


Laudis

www.laudis.ua
info@laudis.ua

+38 067 220 74 61

Будемо раді співпраці!

Мы готовы решить Ваши юридические вопросы в сфере IT-бизнеса, потому что мы специализируемся на этом. Юридическая фирма “Laudis”

Будем рады сотрудничеству!

Расшарить

Вам есть чем дополнить/уточнить?

gitHUB Редактируйте материал на github

i История изменений


Похожие статьи

Комментарии