Експорт послуг платником ПДВ

09 Сентября 2018 Работа с иностранными компаниями

Розглянемо випадок експорту послуг українською компанією нерезиденту, зокрема, інформаційно-консультаційних послуг, коли резидент є платником ПДВ. Експорт же таких послуг звільнений від ПДВ на підставі положень Податкового Кодексу, про що йдеться нижче. А отже, у підприємства-постачальника (платника ПДВ) виникають як оподатковувані так і неоподатковувані операції.

Іноді у бухгалтерів виникає питання чи потрібно складати податкову накладну на експортні операції, коли операція звільнена від оподаткування ПДВ. У випадку, що розглядається, експорт інформаційно-консультаційних послуг звільнений від ПДВ згідно зі ст. 186.3 ПКУ. Стаття визначає, що такі послуги будуть вважатись наданими не на території України (а відповідно не є об’єктом оподаткування ПДВ), тому що місцем постачання таких послуг вважається місце реєстрації або (у разі відсутності такого місця) місце постійного чи переважного проживання замовника – в нашому випадку нерезидента. Таким чином, податкова накладна при реалізації послуг, які не є об’єктом оподаткування ПДВ не складається.

До звільнених від ПДВ при наданні нерезиденту послуг згідно зі ст. 186.3 ПКУ відносяться:

а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами. б) рекламні послуги; в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем; г) надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця; ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів; д) телекомунікаційні послуги, е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення; є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті; ж) надання транспортно-експедиторських послуг.

Якщо виконавець послуг є платником ПДВ, то він зобов’язаний вести окремий облік щодо оподатковуваних та неоподатковуваних операцій та відповідно співставляти суму податкового кредиту, як такого що використовується у оподатковуваних або неоподатковуваних операціях. Якщо частина податкового кредиту щодо придбаних на території України товарів (робіт, посуг) безпосередньо стосується виконання послуг, які надалі не будуть об’єктом оподаткування, такий кредит потрібно відсторнувати шляхом виписки податкової накладної на “умовний продаж” Яким чином її заповнити, а також яким чином заповнити податкову декларацію? Про це йдеться далі.

Податкова накладна

Перейдемо до складання податкової накладної на умовний продаж:

У верхній лівій частині податкової накладної в графі “Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)” проставляється “X” та зазначається тип причини (п.8 Порядку №1307). В нашому випадку “09 - Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткуванням податком на додану вартість”.

Дату та номер ПН проставляється згідно Порядку заповнення податкової накладної. У графі «Отримувач (покупець)» податкової накладної зазначається найменування юридичної особи- нерезидента.

В рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «400000000000».

Коли застосовується умовний ІПН «400000000000». Нарахування податкових зобов’язань згідно з пунктами 198.5 та 199.1 ПК («умовний» продаж) за товарами (послугами), необоротними активами, які призначаються для їх використання або починають використовуватися: в операціях, що не є об’єктом оподаткування; в операціях, звільнених від оподаткування; в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу, у т. ч. передання для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів; в операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ.

Таблична частина податкової накладної складається з двох розділів: А і Б.

Розпочнемо з розділу Б, так як з нього потрібно розпочинати заповнювати податкову накладну.

Розділ Б податкової накладної містить інформацію про послуги, що постачаються і складається з 10 граф.

Графа 1 “№ з/п” заповнюється номером по порядку.

У графі 2 “Номенклатура товарів/ послуг продавця” проставляється повний перелік послуг українською мовою (допускається використання іноземної мови в разі неможливості перекладу з іноземної мови їх найменування або торгової марки).

Графа 3 “Код товару згідно з УКТ ЗЕД” не заповнюється. Але нагадаю, що з 16 березня буде введена в дію нова форма податкової накладної (наказ міністерства фінансів №276 від 23.02.17р.), в якій передбачена графа 3.3 для запису коду послуги згідно державного класифікатору продукції та послуг)

Графи 4 і 5 заповнюють з урахування державних стандартів, тобто зазначається одиниця виміру послуги з урахуванням скорочень і кодування з КСПОВО (Класифікатор системи позначень одиниць виміру та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Держстандарту України від 09.01.97 р. № 8).

До графи 4 заносять “умовне (українське) позначення” відповідної одиниці виміру з КСПОВО, а у графу 5 - код згідно з КСПОВО, що відповідає такій одиниці виміру.

Зверніть увагу! Якщо у графі 4, наприклад, дотримуючись первинних документів, заповнено «послуга» (одиниця виміру, відсутня в КСПОВО), то графу 5 залишаємо незаповненою.

У графі 6 “Кількість (об’єм, обсяг)” зазначається кількість послуг перерахованих у графі 2. Важливо! Значення графи 6 може бути як цілим так і дробовим. Наприклад, якщо авансова оплата надходить за часткову надану послугу, то відповідно у графі 6 відображається дробове значення, що відповідає коефіцієнту оплати.

У графі 7 “Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість” зазначають ціну постачання одиниці послуги без урахування ПДВ. Графу 7 заповнюють у гривнях з копійками (тобто з двома знаками після коми), якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Графа 8 “Код ставки”. У цій графі проставляють код ставки ПДВ.

Усього 5 кодів, відповідно: 20 - здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою. 7 - здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків. 901 - здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної територій України, що підлягають оподаткування за нульовою ставкою. 902 – здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування 903 – здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування.

В нашому випадку вибираємо 903 – здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування.

Зверніть увагу! Якщо в одній ПН є операції, що обкладаються за різними ставками (20 %, 7 %, 0 %), то їх у розділі Б табличної частини показують відокремлено - окремими рядками. І відповідно за кожною з них у графі 8 проставляють свій код ставки ПДВ.

Графу 9 “Код пільги” не заповнюємо, так як у нас не пільгова операція.

Хочу зауважити, що на пільгові та оподатковувані операції складають окремі ПН (п. 17 Порядку № 1307). В одній ПН такі операції об’єднувати не можна.

В графу 10 “Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість” вносять обсяг постачання (базу оподаткування) без урахування ПДВ.

У нижній частині ПН наводять ініціали та прізвище особи, яка склала ПН (разом з її податковим номером). Нагадаємо: податківці неодноразово роз’яснювали, що підпис, яким скріплюється ПН і ЕЦП, який накладається при реєстрації ПН в ЄРПН, повинні належати одній і тій самій особі, якій делеговано право підпису ПН (лист ДФСУ № 5292/7/99-99-19-03-02-17 від 17.02.2015 р.).

Розділ А податкової накладної містить 10 підсумкових рядків, до яких вносять узагальнюючі дані за операціями, на які складають таку податкову накладну.

У нашому випадку заповнюємо тільки IX рядок “Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)”. Розраховується як добуток показників граф 6 і граф 7.

Декларація ПДВ

Сума наших звільнених від оподаткування послуг потрапляє до рядка 5 декларації. Крім того, потрібно буде заповнити таблицю 1 додатку
6 до декларації, в розрізі кожної звільненої від обкладання операції з відображенням статті ПКУ, та суми операції. Також варто нагадати що платники, які протягом року здійснювали як оподатковані так і не оподатковані ПДВ операції повинні проводити річний перерахунок ПДВ, заповнюючи дод. 7 до декларації.

Автор: Микола Антонов Фінансовий спеціаліст, бухгалтер ЮК “Лаудіс”


Laudis

www.laudis.ua
info@laudis.ua

+38 067 220 74 61

Будемо раді співпраці!

Мы готовы решить Ваши юридические вопросы в сфере IT-бизнеса, потому что мы специализируемся на этом. Юридическая фирма “Laudis”

Будем рады сотрудничеству!

Расшарить

Вам есть чем дополнить/уточнить?

gitHUB Редактируйте материал на github

i История изменений


Похожие статьи

Комментарии